Te Awamutu Primary School - Kia Kaha - Be Strong

Daily Karakia

1 February 2018 - 1 February 2020

FIRST  Start every morning

 

 

Tūtawa mai i raro        

Tūtawa mai i roto

Tūtawa mai i waho

Kia tau ai te mauri tū

Te mauri ora ki te katoa


Haumi e, hui e, tāiki e!


 


Important Notices