Te Awamutu Primary School - Kia Kaha - Be Strong

Daily Karakia

FIRST  Start every morning

  After our karakia today we will go straight into our waiata Morena Morena

 

Tūtawa mai i raro        

Tūtawa mai i roto

Tūtawa mai i waho

Kia tau ai te mauri tū

Te mauri ora ki te katoa


Haumi e, hui e, tāiki e!


START WAIATA


 


Important Notices