Te Awamutu Primary School - Kia Kaha - Be Strong

Daily Karakia

(DJ start) Ka inoi tātou


Tūtawa mai i raro                

Tūtawa mai i roto                    

Tūtawa mai i waho                

Kia tau ai te mauri tū                

Te mauri ora ki te katoa            


Haumi e, hui e, tāiki e!    
Important Notices